Wat kost het bestellen van print & Sign?
Verlaag de kosten van het bestelproces door de inzet van een eigen Brandportal voor jouw organisatie

De online oplossing voor het organiseren van de inkoop van de print & sign. Op één plek alle communicatiemiddelen overzichtelijk op een rij voor alle geautoriseerde medewerkers. Met de Brandportal heb je controle over je huisstijl en je volledige grip op de inkoop van print & sign. Middels de rollen en rechten binnen de Brandportal bepaal je wie in jouw organisatie mag bestellen, welke middelen beschikbaar zijn en of er akkoord van een supervisor nodig is.

Centraal bepalen welke middelen er beschikbaar zijn en decentraal laten bestellen. Met de brandportal bespaar je tijd en breng je overzicht en bestelgemak in je organisatie. 

Je eigen Brandportal bij Bizzprint

De eenvoud van online overzicht over je communicatiemiddelen

De uitdaging
In veel organisaties is de inkoop van print & sign niet centraal geregeld. Meerdere vestigingen of afdelingen bestellen zelf materialen en dat brengt een aantal nadelen met zich mee;

 • Geen consistentie in huisstijl en communicatiemiddelen.
 • Geen centraal inzicht in de kosten.
 • Doublures in bestellingen en dubbele kosten.
 • Tijdverlies door zoeken naar oplossingen.
 • Tijdrovend bestelproces en lange doorlooptijden.
 • Geen optimaal gebruik van elkaars mogelijkheden.

De oplossing
Bizzprint zet een eenvoudige en doeltreffende oplossing in waarmee deze problemen tot het verleden behoren. Met de Brandportal van Bizzprint krijg je de beschikking over een online portal in jouw eigen huisstijl waarin we alle gewenste print en sign die in je organisatie gebruikt wordt online beschikbaar kunnen stellen. Met deze Brandportal regel je voortaan de productie centraal. In één online oplossing hebben medewerkers die regelmatig bestellen de beschikbare middelen overzichtelijk op een rij. Dat biedt een stuk gemak aan de bestellers en inzicht voor de manager.

Brandportal Bizzprint

Voordelen van de Brandportal

 • Alle communicatiemiddelen in één portal.
 • Beveiligde toegang voor geautoriseerde medewerkers.
 • Mogelijkheid voor goedkeuring door supervisor.
 • Decentraal gebruik maken van centraal vastgesteld assortiment met prijsafspraken.
 • Optimale bewaking van jouw huisstijl.
 • Nooit zoeken naar de juiste versie of risico op verouderde versies.
 • Optionele mogelijkheid voor online muteren documenten (online opmaak).
 • Direct inzicht in de kosten en levertijden.
 • Bestelhistorie inzichtelijk.
 • Periodiek overzichtelijke verzamelfacturen of factureren op projectbasis.
 • Periodiek leveren van rapportage met inzicht in gebruik.

De aanpak

In een paar stappen naar je eigen Brandportal

 • Inventariseren van de middelen die je in de portal wil plaatsen.
 • Prijsafspraken maken op basis van te verwachten afname.
 • Brandportal inrichten in jouw huisstijl.
 • Gebruikers, rechten en rollen inregelen.
 • Middelen plaatsen en beschikbaar maken in de Brandportal.
 • Oplevering inclusief uitleg aan de gebruikers.
 • De doorlooptijd is afhankelijk van de wensen en complexiteit van het assortiment 6 - 8 weken.

Het resultaat
De medewerkers in jouw organisatie krijgen in de Brandportal de beschikking over het assortiment waaruit ze mogen bestellen. Dit kan op basis van inlog per afdeling anders zijn. Voor elke bestelling wordt het proces van productie en distributie volledig door Bizzprint geregeld. Met de Brandportal kies je voor het gemak van Print & Sign zonder zorgen!

Orde en Overzicht

De manier om alle gedrukte en geprinte communicatie je organiatie overzichtelijk op een rij te hebben.

Werkt in elke browser

Is op elke device en overal waar een internetverbinding beschikbaar is te gebruiken.

Rechten en rollen

Mogelijkheden om met rechten en rollen medewerkers toe te voegen die enkel kunnen bestellen waar zij toe gerechtigd zijn.

Management informatie

Periodieke levering van management informatie mogelijk met inzicht in bestellingen.